کالایی را به مشتری فروختم و چک خودش را گرفتم ولی سر موعد پاس نشد

پرسش

با سلام و ارادت

من سال گذشته کالایی را به مشتری فروختم و چک خودش را گرفتم ولی سر موعد پاس نشد و کمی از پول را داد و بقیه را دو فقره چک مشتری خودش را داد و پشت هر دو چک را دو امضاء نموده است ، اولین چک که موعدش رسیده بخاطر عدم تطابق امضاء برگشت خورده و یک هفته از آن گذشته است و چک دوم هم در تیر ماه با همان امضاء نادرست در دست من است

مبلغ چک اولی که برگشت خورده پنج میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان و مبلغ چک دومی که در دست من است مبلغ شش میلیون و پانصد هزار تومان

محل من در تهران ، محل مشتری من در سمنان ، محل بانک صادر کننده مشهد و محل زندگی صادر کننده چک بجنورد است

سوال من این است :

١- برای اقدام قانونی از تهران میتوانم اقدام کنم؟

٢- چه مراحلی را بایستی طی کنم ؟

٣- حداکثر زمانی که دارم برای اقدام قانونی از مشتری خودم که پشت چک را دو امضا نموده است

۴- نکات دیگری که بایستی توجه کنم را بفرمایید

با سپاس فراوان از وقت و اطلاعاتی که به من میدهید

ارادتمندم

0
محمدرضا 2 سال 143 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )