مادرم ۲ دانگ از ۶ دانگ خونشو زده به اسم همسر بنده. و همسر بنده قول وعده پرداخت پول بهس داده ولی بعدش زندن ۲ به اسمش میگه پولشو نمیدم آیا شکایت کنم میتوانم ۲ دانگ رو به اسم مالک اصلی برگردونم؟

پرسش

با سلام.میخواستم بببنم همسر بنده با نقشه حوقه از مادرم ۲ دانگ از ۶ دانگ به اسم خودش زده و وعده دادن پول ۲ دانگ رو به مادرم داده ولی الان میگه پولی در کار نیست و نمیدم آیا شکایت کنم میتونم ۲ دانگ رو به اسم مادرم برگدونم؟

0
پیمان 11 ماه 67 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )