مادر من یه خواهر داشت که فوت کردومجردبودوپدرومادری هم نداشت وازپدرومادر مشترک بودند مادر چند روز بعد از ان به وفات کرد ایا ارث به فرزندان ان میرسد یا به برادر وخواهر ناتنی می رسد که ازپدر یکی واز مادر جدا هستند

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…

0
غلامرضا مرادی 10 ماه 69 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )