مالک و مستاجر

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم.. سلام.رور خوش

من مستاجر هستم و درب اتوماتیک پارکینگ را باز کردم، و سهوا در شروع به بسته شدن کرد. و همسرم که پیاده بودند آز ترس برخورد در به خودرو جلوی بسته شدن درب را گرفتند و در خراب شد، حالا خسارت را من باید پرداخت کنم یا صاحب خانه؟

0
فرهاد 8 ماه 68 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )