ماه گذشته الزام به تمکین دادم برای همسرم

پرسش

سلام

ماه گذشته الزام به تمکین دادم برای همسرم

الان بعداز گذشت ۲جلسه دادگاه شهادت شهود خواسته.

اون شاهداشواورد۳دلیل داشتن ۱گفتن سری قبل زنشو اورد گذاشته رفته دنبالش نیومد من الزام به تمکین مال اون موقع روبه قاضی نشون دادم۲گفت مامور اورد دم خونه برای دیدن بچش منم گفتم امدم خواهرت نزاشته زنگ زدم ۱۱۰ ۳گفت من قبلا امدم مسالشونو حل کنم از خونه بیرونم کرد منم گفتم امد جلو زنم میگه زن وظیفه ندار لباس بشور غذا بپزه وغیره.

حالا میخواسم بدونم بعداز شهادت شهود قاضی چه دستوری دار.ممنون میشم

0
امیر 2 سال 136 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )