مجهول المکان

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…باسلام.احتراما یک نفرچندسال پیش شکایتی دردادگاه مطرح نموده واینجانب رامجهول المکان قلمدادنموده درحالیکه بنده وفامیلهایم رابخوبی میشناسد وحکم محکومیتم راگرفته است اکنون عنوان شکایتی که علیه ایشان طرح کنم واینکه ایامیتوانم بادرخواست واخواهی نسبت به لغوحکم اقدام نمایم. باتشکر. احمدی و

0
محمد 12 ماه 48 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )