محاسبه درصد دیه تصادف

پرسش

1.تورم و کبودی پلک فوقانی چشم سمت راست2.تورم سمت راست پیشانی3.جراحت Cشکل دامیه بالای ابروی سمت راست که تا زیر ابرو امتداد یافته است4.آسیب نسج نرم اطراف جراحت اعلام شده بند ۳نظریه5.جراحت بخیه شده دامیه در سمت چپ پیشانی6.ساییدگی حارصه ناحیه آهیانه سمت چپ وسمت راست پیشانی7.آسیب نسج نرم نیم سینه سمت راست 8.شکستگی در قسمت انتهای تحتانی استخوان درشت نی ساق سمت چپ که تحت عمل جراحی تعبیه میخ ارتوپدی قرار گرفت. طول درمان ۲ماهه

0
رضا 9 ماه 83 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )