محاسبه مبلغ درصدهای دیه

پرسش

باسلام،پدر بنده درسال ۹۷( مردادماه، ذی القعده)تصادف کرده و شش ماه طول درمان بهش دادن.

ممنون میشم اگه محاسبه کنید و بگید که (مبلغ دقیق کل دیه چقدر میشه)

ضمن اینکه لطفا بگید که موارد(2،5،6) چند (درصد) دیه میشه.

و درصدهای که پزشکی قانونی داده به ترتیب زیر هستش:

۱.یک درصد دیه کامل انسان بابات حارصه ساعد چپ آرنج راست

۲.سه فقره سه هزارم دیه کامل انسان بابات سیاه شدگی ساعد چپ، بازوی راست و زانوی چپ

۳.یک ونیم هزارم دیه کامل انسان بابات کبودی کتف راست

۴.چهار درصد دیه کامل انسان بابات دامیه های خلف آهیانه راست

۵.دوفقره چهارپنجم ازیک پنجم ازیک دوم دیه کامل انسان بابات شکستگی های ثلث تحتانی نازک نی ساق پای چپ ونازک نی ساق پا ثلث فوقانی

۶.دوفقره چهارپنجم از یک سوم ازیک دوم دیه کامل انسان بابات خردشدگی ثلث فوقانی وثلث تحتانی استخوان درشت نی ساق پای چپ

۷.شش درصد دیه کامل انسان بابات ارش آسیب نسوج نرم

0
ابولفضل 10 ماه 79 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )