مدنی -اموال

پرسش

با سلام بنده ماشینی رو وکالتی وکالت تام (فروش +تعویض پلاک) با حق توکیل به غیر فروختم به خریداری
از دفترخونه اسناد رسمی خواستم تو این وکالت تام برای تعویض پلاک مدت 20 روزه در نظر بگیرد
خریدار یا همون وکیل در مدت 20 روزه تعویض پلاک انجام نداد
الان مطلع شدم هر چند یقین هم ندارم که وکیل هم وکالتی فروخته به نفر بعد خودش
بدون اینکه ماشین در مدت 20 روزه تعویض پلاک شود
سوال من این است وکالت تعویض پلاک بعد از 20 روز زایل می شود یا وکالت فروش ؟
سوال دومم این است که ایا قانونا دفترخانه مجاز به این کار است(وکالت فروش از طرف وکیل اول بده به وکیل دوم با اینکه مدت تعویض پلاک من تموم شده ) اگر مجاز هست پس تکلیف پلاک ما چه میشود که همینطور دست به دست میشود و فک نمیشود با اینکه من مدت گذاشتم

0
رضا 11 ماه 98 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )