مرخصی زندانی

پرسش

با سلام، چنانچه یک نفر زندانی با سپردن وثیقه ملکی به مرخصی برود و در طول مرخصی از شاکی خود رضایت بگیرد،برای آزادی باید به زندان بازگردد و از آنجا آزاد شود و یا خیر؟ با تشکر

0
Ramin 11 ماه 88 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )