مزاحمت ملکی

پرسش

با عرض سلام
پدر بنده در سال ۸۳ در بخشی از ملک خود اقدام به ساخت سه واحد آپارتمان نموده که پنجره این سه واحد رو به حیاط ایشان است در سال ۹۳ ایشان هر سه واحد را با همین شکل موجود به برادران بنده واگذار نمود امادر قولنامه به حریم ساختمان و شکل قرارگیری پنجره ها اشاره ای نشده . در سال ۹۴ بنده یوی از این واحد ها را خریداری نمودم حال بنار بر مشکلاتی پدرم اقدام به نصب داربست و مسدود نمودن بخش زیادی از پنجره نموده و بخش بسیار کوچکی به جهت نورگیر باز گذاشته است . حال سوال بنده اینست با توجه به شرایطی که گفته شد آیا اساسا حریمی برای این پنجره ها در قانون پیش بینی شده و اگر بنده طرح شکایت نمایم آیا ممکنست حق را به پدرم بدهند و پنجره های ما مسدود شود؟

0
Eamka 5 ماه 67 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )