مزاحمت

پرسش

سلام فردی در محل ما هست که ادعای لات بودن میکنه هروقط مارو میبینه میخواد دعواکنه هی چک میزنه البته ازمن یک سال کوچک ترع17سالشه و من قدرت دفاع دارم ولی ازخوانواده ای است که دنبال دیه هستن نمیشه درگیر شد باید چه کنم نمیتونم تو محله ای که 27سال خوانه وادع ام و18سال من در ان زندگی میکنیم نا امن زندگی کنم این پسر چاقو حمل میکند البته اکثر وقط ها و با بچه های خلاف محل در ارتباطه و همین باعث غرورش شدع

0
سیدمحمد جواد موسوی 11 ماه 41 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )