مزایده ملک حاصل از حکم دادگاه

پرسش

مزایده ملک حاصل از حکم دادگاه
پرسش
با سلام .پدر بنده یک ملکی رو فروختن .که حین انتقال چون سند قدیمی بوده امکان انتقال نبود .اما طبق موعد مقرر در قولنامه هیچکس عدم حضور نگرفت .بعد از مدتی سند تک برگ حاضر شدکه قبل از این امر خریدار از ما شکایت کرد .دادگاه یک زمانی رو مشخص کرد برای انتقال که متاسفانه خریدار فوت شد و همچنین به فاصله چند ماه بعد پدر بنده هم فوت شدن .
بعد از تشریفات انحصار وراثت پرونده دنبال شد و طبق جلسات متعدد قرار شد در محضر اسناد رسمی انتقال انجتم بشه که خریدار حضور داشت ولی پولی رد و بدل نشد که نهایتا خسارات طبق قرارداد از اون تاریخ شروع شد .ناگفته نماند ورثه خریدار با پرخاشگری و سروصدای زیاد تشریفات مزایده رو بهم زدن که مجبور شدیم کارشناس رسمی دادگستری برای ارزش گزاری ملک مجددا بگیریم .حالا در ماه تیر قرار شده مزایده برگزار بشه .بنظر شما چکاری باید انجام بدم که این مزایده سلامت به آخر برسه و ما به پولمون برسیم

0
هاشم دیانی 12 ماه 80 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )