مستاجرم قراردادش تموم شده ولی تخلیه نمیکنه…چطوریکی دوروزه حکم تخلیه بگیرم

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…احتیاج به حکم تخلیه فوری دارم

0
علی 11 ماه 63 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )