مستمری

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…سلام من پدرم فوت شدن و مستمری میگیریم هفته پیش با دفترچه بیمه ازمایش بارداری دادم و توی این هفته رفتم دفترچمو تمدید کردم و شناسنامه ام که مجرد هستم و نشون دادم

مستمری من قطع میشه؟

0
star 10 ماه 67 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )