مسدود شدن حساب

پرسش

سلام..
بنده از آقایی پونزده میلیون طلب داشتم و بعد از واریز کردن رفتن از من شکایت کرد با این عنوان که جنس خریداری کردن و ارسال نکردم من…منم از این پول ی مقدار بابت بدهکاریم دادم به طلبکارها…امروز فهمیدم که حساب پدرم مسدود شده و به این قضیه ربط داشته..میخوام بدونم به چه دلیل حساب پدرم و اون کسهایی که براشون پول واریز کردم مسدود شده.؟؟… تنها سند و مدرک این وسط قبض رسیدی هست که این آقا برای من پول رو واریز کرده..

0
محسن رضایی 10 ماه 72 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )