مسیولیت حقوقی وکیل در وکالت دفترخانه ای

پرسش

با سلام

من از شخصی در دفتر اسناد رسمی وکالت خرید ملک گرفته ام که برای موکلم ملک بخرم

در مبایعه نامه بندی مبنی بر خسارت عدم تعهدات طرفین وجود دارد

ایا من که بعنوان وکیل از طرف موکلم مبایعه نامه را امضا میکنم نسبت به ان خسارت تعیین شده مسیولیتی دارم

لازم بذکر است که مبایعه نامه بنام موکل تنظیم میگردد و من بعنوان وکیل ایشان مبایعه نامه را امضا میکنم

0
پیمان 8 ماه 74 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )