مشکل خانوادگی

پرسش

پدرم به درخواست دامادمان برا حل مشکلی که با خواهرم پیدا کرده بود به خانه آنها رفت بعد بگو مگو باعث زد و خورد شده، حالا دامادمان شکایت ورود غیر قانونی و پدرم او را مورد ضرب و شتم قرار داده ، بجز مادر دامادمان هیچ کسی در خانه نبود ، آیا میتواند اثبات ورود غیر قانونی کند، تشکر از شما

0
Mehran 10 ماه 73 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )