مشکل مزاحمت در پارکینگ

پرسش

سلام مدتی است که یکی از همسایه ها در پارکینگ روی ماشین خط می کشد . به یک نفر مشکوک هستیم که اتفاقا مدیر موقت ساختمان هم هست. ایا می توانم برای پایش ماشین خودم مقابل ماشین خودم دوربین نصب کنم طوری که فقط ماشین و کمی از اطرافش پیدا باشد؟

0
همایون 11 ماه 84 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )