مصادیق فریب در ازدواج و بازنگری در آن

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تاگر
انتخاب دختر به واسطه اصل و نسب خانوادگی و شهرت آنان بر تقوی و علم بوده است و در زمان ازدواج و خواستگاری صحبتی از جدایی والدین دختر رد و بدل نشده است بعد از چند سال از شروع زندگی متوجه شویم که زوجه فرزند طلاق بوده است و از حسن شهرت و تربیت خانوادگی مورد نظر خبری نیست وزوجه از موضوع خبر داشته و سعی در کتمان آن داشته است کشف این حقیقت قبل از ازدواج به یقین باعث صرف نظر از این وصلت بوده است با این وضعیت آیا تعادل و کفائت بین زوجین برقرار است ؟ آیا موضوع را می توان از مصادیق تدلیس دانست؟ آیا می توان نکاح را فسخ کرد؟ آیا کفویت بین زوجین برقرار است؟

ا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…

0
emad1339 4 ماه 73 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )