مصداق تحصیل ما از طریق نامشروع

پرسش

با سلام. آیا آگهی دادن دروغی برای سرمایه گذاری و متواری شدن بعد از آن از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع است. ممنوناز راهنمایی شما

0
shabnam313n 8 ماه 71 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )