مطالبات از کارفرما

پرسش

با سلام
بنده در شرکتی حدود ۳سال مشغول به کار هستم .اخرین قرارداد بنده تا پایان ۹۷/۱۲/۲۹بوده است .از تاریخ مذکور تا پایان ۹۸/۰۲/۳۱بنده بدون قرارداد مشغول بوده و در تاریخ ۹۸/۰۲/۳۱ ترک کار کرده ام .
مشکلی که اینجانب با کارفرما دارم اینست که ۱۵روز ابتدای فروردین که شرکت تعطیل بوده ،هیچ گونه حقوق و مزایایی ایشان پرداخت نمیکنند و ایشان با بنده بابت سنوات سال قبل و اضافه کاری اسفند هم تسویه انجام نداده است .ایا این امر از اختیارات قانونی کارفرما میباشد!؟؟

0
Hadi 9 ماه 90 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )