مطالبه مهریه

پرسش

ضمن عرض سلام وخسته نباشین بنده همسرم که هنوز تو عقد هستن از طریق ثبت مهریه خود را به اجرا گذاشته اند جز ارث پدری که هنوز تقسیم نشده دارایی ندارم ایا ارث پدری مستثنیات دین به حساب میاید یا خیر می تواند مهریه خود را بردارد

0
عربی 10 ماه 57 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )