مطالبه وجه با داشتن 2 فقره سفته

پرسش

باسلام ، مبلغ 40/000/000 میلیون ریال طی 2 فقره سفته از شخصی بابت کار انجام شده به تاریخ 98/01/31 و 98/03/31 طلب کارم ، طی مکاتبات انجام شده به صورت حضوری و تماس تلفنی متأسفانه نتیجه نگرفتم و در حال حاضر آن شخص متواری شده و مجهول المکان میاشد ، چگونه طرح دعوی به مراجع قضایی نمایم . باتشکر

0
2678384497 10 ماه 55 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )