معافیت کفالت

پرسش

با سلام

اینجانب پسری 25ساله دارای مدرک کارشناسی،با شرایط زیر میباشم.

فوت سرپرست:پدر ومادر بعلت بیماری

دارای یک برادر بزرگتر که قبلا از معافیت کفالت پدر استفاده نموده واز سربازی معاف شدن،اکنون به دلایلی چندین سال هست که بصورت جدا از ما ودرشهر دیگری ساکن هستند که این موضوع قابل اثبات میباشد از طریق استشهادیه.

از خواهرانم یک نفر که بیمارهم هستن مجرد وبالای 25سال سن دارند که اکنون سرپرستی ایشان با من میباشد وبا من زندگی میکند ودرصورت اعزام به خدمت اینجانب ایشان بدون سرپرست وتنها هستن.

آیا با این شرایط میتوانم از طریق دادگستری،دیوان عدالت ویا هر ارگان مربوطه ای سرپرستی ایشان رابه عهده بگیریم وازمعافیت کفالت خواهر استفاده کنم،وآیا راه دیگری هست بتوانم با آن سرپرستی را اثبات واز سربازی معافیت بگیرم.با تشکروارزوی سلامتی

0
Mohsen581 10 ماه 90 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )