معامله زمین

پرسش

اگر وکیل اینجانب به جای من در مبایعه نامه امضا کند ولی وکالت نداشته باشد و فروشنده بعد چند روز متوجه شود وکیل از من وکالت نداشته باشه میتواند درخواست ابطال مبایعه نامه کند؟

0
mirerfani 4 ماه 50 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )