معامله زمین

پرسش

با سلام
اگر وکیل بنده به جای من در یک معامله زمین امضا کند وکالت نداشته باشد و از طرف من امضا کند و طرف معامله بعد چند روز متوجه شود میتواند معامله را فسخ کند به علت اینکه وکیل وکالت نداشته؟

0
mirerfani 4 ماه 53 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )