مقصر پرداخت دیه شناخته میشود

پرسش

سلام..برادرم تعمیر کار سیار میباشد..یکی از مشتر ی ها شب بهش زنگ زد و اصرار کرد که شب دیر وقت برای تعمیر کولر به خانه اش برود …و برادرم هرچقدر اصرار کرد که تا صبح صبر کند مشتری باز پافشاری کرد…در هنگام تعمیر برادرم لوله های رادیاتور کولر گازی را با گاز کپسول  گاز شهری مشغول تمیز تمیز کردن بود ..که گاز موجود در هوا منفجر شد و برادرم و صاحب خانه و پسر صاحب خانه و شاگرد برادرم دچار سوختگی شدند ..برادرم ۴۲ درصد صاحب خانه ۲۷ درصد ..پسرش ۲۲ درصد و شاگرد برادرم ۴ درصد..البته لازم به ذکر است که برادرم باید با گاز مخصوص لوله ها را تمیز میکرد ولی بعلت گرانی گاز مخصوص کولر از کپسول گاز استفاده کرد..حالا صاحبخانه وپسرش شکایت کرده اند و خسارت ودیه میخواهند..آیا باتوجه به اینکه بخواست خود مشتری و در منزل خودش این اتفاق افتاده باز برادرم محکوم است لطفا راهنمایی کنید

0
Mohamad1358 8 ماه 41 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )