ملاقات فرزند بعد از ازدواج مجدد

پرسش

سلام
در طلاق تواففی قید کرده بودیم که سالی یکبار زن سابقم پسرم را 7 روز همراه خود ببرد. (البته من شهرستانم و زن سابقم ساکن تهران است). حالا ازدواج کرده و پسرم 13 ساله است. صلاح نمیدانم که 7 روز به خانه آنها در تهران برود. آیا میتوانم به دلیل ازدواج مجددش مانع شوم؟

0
p.m 4 ماه 49 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )