ملکی ک مشترک بوده فروخته شده اگ خریدارپولوبده ب ینفربایدچیکرد

پرسش

سلام ماطبقه بالای پدرشوهرم خونه درست کردیم ک سندباسمه همسرم شدالان خونروفروختیم ‌همسرم امضاکرده مبلغی گرفتیم و۵۰میلیون قرارشدموعدتخلیه پرداخت شه حالاپدرشوهرم پولمونونمیخادبده ایاخریدارپول اگ بده باون میتونه ماروبیرون کنه چون طبق قولنامه ک سندباسمه همسرمه نوشته شده هرواحد۵۰مبلیون موقع تخیلیه پرداخت میشه الان مابایدچیکنیم

0
سیما 12 ماه 75 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )