ملکی

پرسش

سلام

همسایه اینجانب ساخت و ساز غیر مجاز داشته و از طرف شهرداری محکوم به تخریب شده و و تخریب نکرده و شاکی در دیوان شده که خراب کردم و شهرداری صورتجلسه کرده که تخریب نشده بنده نیازمند مدرکی از صورتجلسه شهرداری هستم و یک طرف قضیه هستم و چند بار مراجعه کردم و شهرداری از دادن مدرک به بنده امتناع می ورزد آیا این کار ایشلن قانونی هست که کپی از صورتجلسه به من نمی دهند؟

0
14561456 7 ماه 24 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )