ملک مسکونی بدون سند

پرسش

سلام

من حدود 22سال قبل با همسرم ازدواج کردم

وار ماه اول شروع به کار خیاطی کردم

وکل درآمدم را پسنداز میکردم

تا اینکه همسرم با پس‌انداز خودش  تصمیم گرفت زمینی خریده شروع به ساخت کند

ولی سقف وستون که تمام شد سه طبقه پولهایش تمام شد

ویتنام پس‌انداز های من که مقدار زیادی طلا بود وپولم نقد وچک که کارمردم از توابع پوشاک بچه گانه در یکسال بود همه وهمه را به همسرم دادم  و بعد از اینکه پولهای من هم تمام شد طبقه وسط را رهن دادیم وپکیج وکابینت کردیم و به مستاجر دادیم و سپس با منحای شصت هم همین کار را کردیم

وظیفه سوم را نیز باز با کمک هم من پول نقد میدادم پایشان چکهای مدت دار میدادند تا تمام شد درضمن برای پرداخت چکهای نیز من هم همکاری میکردم

العان من از همسرم خواستارم که 3دنگ از این منزل سه یقه را به نامم بزند ولی چون سند قطعی ندارد همسرم میخواهد با یک نامه بر روی یک کاغذ آچار بنویسه که این منزل متعلق به هردو ماست

درضمن همسرم سه فرزند از همسر قبلی خود دارد که من در این سالها آنها را بزرگ کردم

ولی فرزند بزرگ همسرم که پسر هم میباشد

سالی یکی دوبار هر موقع که از نظر مالی تحت فشار قرار میگیره ویا از چیزی ناراحته میاد و به بهونه ای به من بی احترامی می‌کنه ومنو از خونه بیرون میندازه

حالا من بعد از 22سال از همسرم سرمایه هامو که توی این خونه ریختم را مطالبه نمودم

اما به این دلیل که من هم دو فرزند از همسر قبلی ام دارم شوهرم از باز گرداندن حقم از این خونه امتناع می‌کنه

و میخواهد که به وسیله نامه ای هم من دست از سرش بردارم ومنو آروم کنه هم راه فراری برای خودش گذاشته باشه که اگه من نتونستم در مقابل بی احترامی های پسرش دوام بیارم ورفتم ویا مردم این ملک نه به من برسه ونه به فرزندان من

من از شما خواهش میکنم

برای من متنی رونوشت بفرستید که همسرم را مجبور به امضا کنم که بعد از امضای این برگه دیگر حتی خودش هم نتواند این ملک را به خودش بدون اجازه من برگرداند

 

0
ziba gh 11 ماه 66 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )