ملک

پرسش

با سلام همسر بنده 70متر از خانه کلنگی 105متری سهیم میباشد .دو شریک دیگر در این ملک کلنگی هستند .ما در خواست خرید از آنها داریم و حاظریم پول آنها را بدهیم و سهم آنها را بخریم ولی آنها نه به ما میفروشند نه به غریبه و ما رو بلاتکلیف گذاشته اند.
روند شکایت از این افراد چگونه است .و اگر بخواهیم خودمان ملک را از آنها بخریم امکانش هست  به ما بفروشند و در دادگاه در خواست خرید از آنها را بدهیم جون میزان سهم ما بیشتر است و آنها تنها 35 متر را دارند .روند شکایت چه زمان طول میکشد هزینه این شکایت حدودا چقدر میشود.

0
Shabnam 11 ماه 83 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )