ممانعت از حق۶

پرسش

ممانعت از پارک خودرو توسط یکی از همساطگان علیرغم قید پارکینگ در سند و ادعای فروس اپارتمان مذکور به خریدار ا ل . بدون پارکینگ که در الزام به تنظیم سند از ط ی خریدار دوم اپارتمان همسایه مذکور در دادگاه محکوم شده و صدور سند توسط دادگاه به اداره ثبت ابلاغ گردیده است و دز زمان قانونی مقرر نیز هیچ اعتراضی به رای صاوره از سوی همسایه مذکور به عنوان مالک اپارتمان به دادگاه ارایه نشده است با توجه به موارد فوق ایا ادعای نامبرده وارد بوده و مانع از استفاده بنده از پارکینگ خواهد شد یانه لطفا  اهنمایی فرمایید ضمن انکه شکایتی در این خصوص تنظیم و به دادسرا ارایه کرده ام که پس از ۱/۵ ماه پاطخی نگرفته ام با تشکر

0
ata 12 ماه 80 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )