ممانعت از حق

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…سلام پرورنده طرح شکایت از سه همسایه مالک که 50مترمربع پیلوت جز مشاعات ماست تنها سه خودروها میشه وبه من اجازه پارک خودرونمیدهند در پایداری طرح کردم طبق سند و صورت مجلس تفکیکی 4واحدجزع مشاعات است این50مترمربع ولی سه مالک دیگه میگویندماطبق قولنامه با پارکینگ خریدیم من سندباقولنامه با حق ا ستفاده از پیلوت اشتراکی خریدم پس پارکینگ داریم استانداردی مدارک شاهد توضیحات دادم دادیاری که سه مالک دیگر اجازه پارک خودرودرپیلوت به من نمیدهند منتظررونددادرسی هستم راهنمای میکنید ممنون

0
Hsedayevakil 8 ماه 70 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )