ممانعت از حق

پرسش

ممانعت از پارک خودرو بنده در پارکینگ اپارتمان خود توسط یکی از همساطگان به واسطه  ادعای  نامبرده مبنی بر فروش اپارتمان مذکور  بدون پارکینگ به خریدار اول،  موجبا ت مزاحمت را برای اینجانب فراهم نموده است . حال ان که در الزام به تنظیم سند از سوی خریدار دوم ،  شخص مذعی در دادگاه محکوم شده و صدور سند توسط دادگاه به اداره ثبت ابلاغ گردیده و دز زمان قانونی مقرر نیز هیچ اعتراضی به رای صاوره از سوی همسایه مذکور به عنوان مالک اپارتمان به دادگاه ارایه نشده است با توجه به موارد فوق ایا ادعای نامبرده وارد بوده و مانع از استفاده بنده از پارکینگ خواهد شد یانه لطفا  اهنمایی فرمایید ضمن انکه شکایتی در این خصوص تنظیم و به دادسرا ارایه کرده ام که پس از ۱/۵ ماه پاطخی نگرفته ام با تشکر

0
amir 8 ماه 116 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )