من از ار تباط همسرم با مرد غریبه که راتباط داشته ریز مک

پرسش

سلام من از ار تباط همسرم با مرد غریبه که راتباط داشته ریز مکالمات دارم یک نفر شاهد دارم و خانوم که مکالمه تلفنی که به شاهد من داشته و در مکالمه خودش به کارهای که انجام داده اقرار کرده حالا فایل صوتی برای قاضی مدرک به حساب میاد (شاهد ما حاضر به شهادت دادن هست که به گه مکالمه صوتی من بوده ) دراین صورت فایل صوتی برای این پرونده مدرک به حساب میاد یا نه الان قاضی درخواست ریز مکالمه داده و یک شاهد هم دارم ایا همین دو برای اثبات روابط نامشروع کافی هست

0
hosseinpc69 10 ماه 118 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )