من بدون قرارداد برای شرکت مهندسین مشاور کار کردم. ولی دستمزدم رو نمیدن. راهکاری داره؟

پرسش

من بدون قرارداد برای شرکت مهندسین مشاور کار کردم. ولی دستمزدم رو نمیدن. راهکاری داره؟

0
mvahabi 5 ماه 54 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )