من درتاریخ ۲۰/۹/۹۷ملک و مغازه به نام پدرم قول نامه کرد

پرسش

سلام
من درتاریخ ۲۰/۹/۹۷ملک و مغازه به نام پدرم قول نامه کردم و چک بابت معامله پاس کردم
ودر تاریخ ۵/۱۰/۹۷ در محضر به صورت قطعی به نام پدرم کردم
خانم در تاریخ ۱۸/۱۰/۹۷ تقاضای مهریه کرده است

ودرتاریخ 20/10/97 منزل را ترک کرده است

دراین صورت خانم می تواند شکایت فرار از دین کند
و ایا اگر شکایت کند می تواند معامله برگرداند و ملک راتوقیف کند
مرسی از راهنمای شما

0
hosseinpc69 11 ماه 110 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )