من در حالیکه سوار موتور بودم یک خودرو با من تصادف کرد,من بیم

پرسش

من در حالیکه سوار موتور بودم یک خودرو با من تصادف کرد,من بیمه و گواهینامه نداشتم اما مدارک خودرو سوار کامل بود و افسر هم صد در صد ایشون رو مقصر دونست,آیا با شرایط من خسارتی به من تعلق میگیره؟

0
امیر آقایی 4 ماه 69 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )