من در سال 1395بر اساس نظرهیات تخلفات اداری محل کار رای برائت گرفتم

پرسش

با سلام
من در سال 1395بر اساس نظرهیات تخلفات اداری محل کار رای برائت گرفتم و بابت عدم پرداخت حقوق و مزایای خود از تاریخ 1394/12/1 لغایت 1395/11/6 به هیات بدوی دیوان عدالت شکایت نمودم که هیات رای به پرداخت حقوق و مزایا داد . ولی متاسفانه دفتر حقوقی محل کار در مهلت قانونی به رای اعتراض نمود . پرونده در شعبه تجدیدنظر بررسی و مجدداً رای قطعی مبنی بر صحت رای بدوی داد . محل کار بنده بر اساس تعبیر و تفسیر خود تنها یک قسمت ناچیز از ارقام حقوقی بنده را در حکم استخدامی منظور نموده که تاکنون هم پرداخ نشده است . سوال بنده این است که من چگونه می توانم در رابطه با عدم اجرای دقیق رای شکایت نمایم
البته این نکته ضروری است که دادخواست بنده پرداخت حقوق و مزایا بوده ولی رای تجدیدنظر ضمن تائید بر اجرای رای بدوی کلمه پرداخت حقوق را ذکر کرده که همین موضوع دست آویز این گونه تعبیر شده است

0
سحر عابدینی 11 ماه 168 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )