من در سال 91چک سفید امضا به ضمانت شخصی گزاشتم بعد اتمام کار

پرسش

من در سال 91چک سفید امضا به ضمانت شخصی گزاشتم بعد اتمام کار چک را پس نیاورد منم به جرم خیانت در امانت شکایت کردم تو کلانتری اعتراف کرد که دادمش به شریکام همان طور سفید دادم حکمشو گرفتم فرار شد بعد 2سال شرکاش چک منو مبلغ و تاریخ زدن بعدم فرم زدن منم شکایت کردم به عنوان سو استفاده از سفید امضا چک رفت گارشناسی 1و3نفره گفتن سفید بوده ولی قاضی پرونده را مخدومه کرد گفت شما قبلا حکم گرفتید من فقط حکم نفر اول گرفته بودم 3نفر بعد رو ازاد کرد ایا قانونی بوده و اگر پرونده بره دیوان جواب میده ممنون. در ضمن اگر امکان دارد از طریق ایمیل جواب دهید با تشکر فراوان

0
مهدی حسنی 11 ماه 135 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )