من زمینی برای ساخت ملک خریداری نمودم و چون برای خرید زمین پول کافی نداشتم

پرسش

سلام.من زمینی برای ساخت ملک خریداری نمودم و چون برای خرید زمین پول کافی نداشتم نیمی از پول خرید آن را برادرم پرداخت کرد و سه دانگ از شش دانگ زمین به نام او شد.ولی جهت ساخت این ملک خودم به تنهایی هزینه های ساخت آن را پرداخت نمودم و حالا میخواهم بدانم آیا برادم هم در ساخت شریک شده است؟ و در کل عرصه و اعیان این ملک چگونه میشوند؟ و برای آنکه او فقط در زمین شریک باشد و نه در ساخت و کل ملک چه باید کرد؟

با تشکر

0
RezaMj 10 ماه 163 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )