من سند ماشینو بدون هیچ پولی وکالت دادم برای تعویض پلاک و فرو

پرسش

من سند ماشینو بدون هیچ پولی وکالت دادم برای تعویض پلاک و فروش ایا میتونم وکالتمو پس بگیرم و همینطور ماشینو البته سند به نامم هنوز

0
Sepide 2 سال 96 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )