من قرار است در یک قرار دادی شاهد باشم

پرسش

باسلام

من قرار است در یک قرار دادی شاهد باشم،سوال من اینجاست که آیا شاهد شدن در یک قرار داد میان دو نفر،میتوانند ضرری را متوجه من بکند،آیا ممکن است که یه طرف از طرف دیگری شاکی شود بنده هم در اینجا متهم شوم.لطفا پاسخ دهید

سپاس فراوان

0
Rezasharif 1 سال 153 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )