من همسرم را طلاق دادم حضانت دوپسرهای دوقلوی پنج ساله

پرسش

من همسرم را طلاق دادم حضانت دوپسرهای دوقلوی پنج ساله من گرفته حالا داره نگهداری از سالمند میکنه واز سه شنبه تا یکشنبه بهمدت پنج شبانه روز سر کار است وجدیدا یک نفر فیلم وعکسهای مستهجن اورا واسم فرستاده حالا میخوام سلب حضانت بگیرم ایا میتونم یان

0
علیرضا کرمی 3 ماه 37 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse