من ۵ سال دارم بزای یک خانم دکتر در آزمایشگاه تشخیص طبی کار م

پرسش

من ۵ سال دارم بزای یک خانم دکتر در آزمایشگاه تشخیص طبی کار میکنم ، با مدرک فوق ماهیانه حقوق پایه ١میلیون و صدو پنجاه دریاف کرده و به علت فحاشی و اجبار به کارهایی که در شرح وظایفم نیست و اینکه خودش شفاهی گفت تسویه کن و فحش داد میخواهم کلیه حقوق و عیدی و سنواتم را بگیرم و بیمه بیکاری هم بگیرم اما کار فرما حاضر به امضا برای اذیت کردن من نیست ، نه من را میخواد و نه امضا میکنه که نیام چکار کنم؟

0
شيدا 1 سال 109 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )