من چن ماه پیش یک هنرجو داشتم که به خواستا خود ایشون براشون و

پرسش

من چن ماه پیش یک هنرجو داشتم که به خواستا خود ایشون براشون وسیله تهیه کردم بعد از خرید وسایل وقتی بهشون گفتم که کلاس شما دیگه تموم شده به من تهمت اینکه روی پول وسایلشون کشیدن زدن و به تک تک هنرجوهای بنده پی ام دادن و قصد ابرو منو کردن و الان هم پروپرو منو تهدید میکنن که بهم پول بده یا شکایت میکنم.راهکار چی هست

0
Mahsa 1 سال 157 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )