من یک کتاب از سایتی خریدم و پولش رو هم اینترنتی واریز کردم پ

پرسش

من یک کتاب از سایتی خریدم و پولش رو هم اینترنتی واریز کردم پس از چندروز کتاب رو نفرستادن و گفتن تمام شده گفتم اشکال نداره پول مرا پس دهید که آن کار هم نشد . چکار کنم

0
tajabadiali 11 ماه 131 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )