مهریه

پرسش

سلام خسته نباشید سوالی داشتم پدر من نزدیک بیست سال پیش فوت کردن و سه برادرم بعد از اون ازدواج کردن و اون زمان مادرم از ملکی که بنام پدرم بود برای هر عروس یک دانگ مهر کرد بدون سند زدن و اونزمان دو بچه زیر هیحده سال داشتن و مادرم قیم بودن  الان مادرم فوت کردن آیا عروسها الان میتوانند از پولی که مادرم در بانک دارند مهریه خود را بگیرند؟

0
mana 11 ماه 68 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )